Skapande skola

Välkommen till Teater MO och våra skapande skola projekt!
För närvarande arbetar vi med två koncept, ett med inrikting kulturarv för åk. 3 samt ett kopplat till vår föreställning ”den röda bollen”

Kulturarv

Inriktning:
kulturarv, dockteater
Form:
digital och fysisk
Inloggning för pedagoger:

Kroppsspråk

Inriktning:
kroppsspråk
Form:
fysisk och digital
Bokning:
Länsmusiken i Stockholm