Hanna Stenlund Monthan

Musiker/kompositör/skådespelare – startade  Teater MO 2015
cello, sång, skådespelare

Om Hanna
Hanna är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för bl.a Elmer Lavotha och Leo Svensson. Hon har efter musikehögskolestudierna även studerat en längre tid för Chrichan Larsson. Det som utmärker Hanna som cellist är hennes innerliga och kompromisslösa spel, samt hennes strävan efter att ständigt utvecklas och tänja på gränserna. I Hannas musik står känslan i centrum, lusten att passionerat berätta och förmedla.